COBRAMENTS PER DATES I IMPORTS

Previsió per a la temporada 2019-20

FINALS DE JULIOL : FITXES JUGADORS . 75 €
25 AGOST : QUOTES SOCIS (1 per família) . 50 €
1 OCTUBRE : QUOTES 1er TRIM. (Setembre a novembre)
FEDERATS 165 €
COMARCAL 100 €
ESCOLA 60 €
1 DESEMBRE :QUOTES 2on TRIM. (Desembre a febrer)
FEDERATS 165 €
COMARCAL 100 €
ESCOLA 60 €
1 MARÇ :QUOTES 3er TRIM. (Març a Juny)
FEDERATS 220 €
COMARCAL 130 €
ESCOLA 80 €
  • Si hi ha dos o més germans, es cobra una quota sencera i la resta el 50%.

  • En cas de quotes diferents, es cobrarà la quota sencera de major import.